‘ਪਦਮਾਵਤੀ’ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *