ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਚੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *