ਵਜੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜੈਨਬ ਜਿਸਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *