ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ,ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ਼ਣਗੇ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *