20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇਣਗੇ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੱਟੇਗੀ ਜੇਬ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *