ਦੇਖੋ ਕਿਊ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹ ਅੰਡਾ

  ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਅੰਡੇ ਦਾ ੨੦ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਲੱਗਿਆ...